O Nás

Zřizovatel a garant Literárního klubu José Rizala: Knižní nakladatelství Continual Progress z. s., Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č. ú. : 8463680002/5500

IČ 227 56 701

info@continual.cz www.continual.cz

José Rizal
World Literary
& Art Club